drs. Robert Waarsing

drs. Robert Waarsing

'De beste resultaten bereik je door oog en oor te hebben voor meningen en opvattingen van alle belanghebbenden en daarover in gesprek te zijn en te blijven'

Mijn passie is om mensen en organisaties een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Als senior adviseur en interim-manager bij verschillende woningcorporaties, gemeenten, en provincies gaf ik sturing aan verschillende financiële en organisatorische herstructureringsoperaties. Mijn laatste opdrachten binnen een aantal corporaties hadden veelal betrekking op advies over organisatie inrichting, strategische personeelsplanning, formatieonderzoek, bedrijfsdoorlichting, kwaliteitsverbetering en professionalisering. Daarnaast heb ik als verandermanager opgetreden om onder meer als kwartiermaker organisatieveranderingen te implementeren. Ik ben een natuurlijke gesprekspartner voor bestuur en management van (semi)overheidsorganisaties. Ik ben resultaatgericht en heb een open en directe stijl van communiceren. Tegelijkertijd zoek ik de verbinding met betrokken partijen om zo tot het beste en gedragen resultaat te komen.

Mijn recente opdrachten:

 • Strategische personeelsplanning voor een fusiecorporatie
  Bij deze corporatie heb ik in 2013 onderzoek gedaan naar de kwalitatieve en kwantitatieve stand van zaken van het personeelsbestand. De uitlijning naar de ontwikkelingen die op de corporatie afkomen (van binnen en buiten) met de noodzakelijke competenties van de medewerkers en de omvang van de organisatie stonden centraal. Door middel van werkconferenties zijn de competenties voor de functiefamilies benoemd, is een Gap-analyse uitgevoerd en ontwikkelinstrumenten gedefinieerd. De ontwikkelpotentie is door middel van de HR3P matrix in beeld gebracht.
 • Strategische heroriëntatie en gevolgen in beeld
  Hier werd een strategie-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling uitgevoerd voor een corporatie die zich genoodzaakt voelt te veranderen. Na het vaststellen van de strategie heb ik bepaald wat er nodig is aan organisatieontwikkeling om de nieuwe strategie te kunnen uitvoeren. Parallel hieraan hebben wij een leiderschapstraject uitgevoerd om het DT de tools te geven om leiding te geven aan deze veranderende organisatie.
 • Manager Vastgoed a.i. bij Woningcorporatie Woonvisie te Ridderkerk
  In 2013 heb ik  voor de Woningcorporatie Woonvisie een verbeterplan voor de afdeling Vastgoed  opgesteld en uitgevoerd (projectmatig werken, opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, structuur, projectontwikkeling, cultuur). Een van de producten was een  afdelingsplan met  verbeterde capaciteitsplanning. Daarnaast was het opstellen advies voor de hoofdstructuur van de gehele organisatie onderdeel van zijn opdracht. Daaraan voorafgaand heb ik een organisatieanalyse uitgevoerd op basis van het 7S-model.
 • Zero-based onderzoek bij de gemeente  De Friese Meren i.o.
  In 2013 ben ik vanuit de expertise ruimte en wonen betrokken bij het uitvoeren van een Zero-based onderzoek voor de gemeente De Friese Meren i.o
 • Manager Bedrijfsvoering bij een Woningcorporatie
  In 2008 en 2009 was ik Manager bedrijfsvoering bij woningcorporatie Domesta. Daar heb ik de kwaliteit van de (interne) dienstverlening verbeterd
 • Verandermanager bij een provincie
  In 2007 en 2008 was ik  gedurende bijna 2 jaar projectleider/kwartiermaker bij de Provincie Drenthe voor de inrichting van de concernstaf en de afdeling Managementondersteuning. Tevens was ik verantwoordelijk voor het project “reductie staftaken met 20%”

 

 

Neem contact op

Graag maak ik een afspraak met drs. Robert Waarsing voor een vrijblijvend gesprek.

   

Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact met u op

Offerte aanvragen

Graag ontvang ik een offerte voor de inzet van drs. Robert Waarsing.

   

Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact met u op


Sluit popup